Σχετικά με το Colku
Η δύναμη του Colku

Σύστημα MES

Δυνατότητα Ε&Α

Προσαρμοσμένη Δυνατότητα

Δυνατότητα αποθήκευσης

Το Εργαστήρι του Colku

Το Εργαστήριο Έγχυσης

Το Εργαστήριο Μηχανουργικής Μεταλλικής

Γραμμή Παραγωγής Ψυγείων

1.Δοκιμή διαρροής ηλίου

2. Έγχυση αφρού

3. Συναρμολόγηση

4.Επιθεώρηση σώματος

5. Σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα και πλήρωση ψυκτικού μέσου

6.Ηλεκτρική δοκιμή

7.Δοκιμή απόδοσης

8.Συσκευασία και φόρτωση

Γραμμή Παραγωγής Κλιματιστικών

Διαδικασία Ημιτελούς

Διαδικασία Παραγωγής Κλιματιστικών

Δοκιμή διαφοράς ενθαλπίας

Δόνηση Δόνηση

Αφήστε σας μήνυμα